Výpočet plochy a ceny za výmalbu bytu

Výška místnosti: cm
Šířka místnosti: cm
Délka místnosti: cm
Vyplňte tři pole výše (v cm) a klikněte na:Vypočítej
Plocha pro malování (výsledek): m2
Cena úkonu: Kč/m2
Vyplňte jedno pole výše (v Kč/m2 dle ceníku) a klikněte na:Vypočítej
Přibližná cena (výsledek):
Použitý vzorec: Plocha pro výmalbu = 2*výška*(šířka+délka)+(šířka*délka)

Upozornění

Pokud si chcete udělat předběžný výpočet ceny malířských prací, myslete na to, že ceny jsou stanoveny tak, aby odpovídaly reálné místnosti s okny i dveřmi a tedy se od celkové spočítané plochy tyto prvky již neodečítají. Vycházejí z největších rozměrů místnosti včetně větších výklenků a navíc se přičítají průvlaky, sloupy, apod. 

Plocha otvorů a nemalovaných ploch se odečítá pouze v případě, že každá jednotlivá je větší než 4m2.